De adviseurs voor zorg en MKB

Begonnen met Social media en dan?

Begonnen met Social media en dan?

Project Description

In mijn vorige blok heb je kunnen lezen hoe je een begin kan maken met Social media in de zorg. We zijn toen geëindigd met het meetbaar maken van je resultaten. Niet alleen het meetbaar maken van je resultaten is belangrijk, maar ook de daadwerkelijke strategie van jouw organisatie. Ik zie in de praktijk te vaak, dat een organisatie online de offline doelstellingen van het bedrijf verliest.

Online missie Formuleer voor je organisatie een online missie. Wat wil je bereiken met het zichtbaar zijn in de internetwereld en waarvoor doe je dit. Kenmerken van een goede online missie zijn dat deze raken aan de strategie van de organisatie. Wil je bijvoorbeeld offline je klanten (cliënten) ondersteunen zodat zij de regie over een hun eigen leven zo goed mogelijk blijven voeren? Da kun je dit ook in je online missie naar voren laten komen (in deze tijden van innovatie in de zorg een ware kans). De online missie en strategie zijn niet één-op-één hetzelfde, maar ook zeker niet totaal verschillend. Zorg dat er bij het opstellen van de online missie altijd een mandaat en vertegenwoordiging vanuit de directie is. Alleen dan zal je hierin succes boeken.

Online doelstellingen De online missie is een feit, het vlaggenschip ligt in de haven. Nu gaan we een stap verder en bepalen wat voor de organisatie belangrijke online doelstellingen zijn. Met andere woorden wat wil je precies bereiken? Dit kunnen uiteenlopende doelstellingen zijn, om een paar voorbeelden te noemen:

 • Meer bezoekers op onze internetpagina;
 • Meer volgers op Twitter/Facebook;
 • Betere naamsbekendheid onder de bezoekers;
 • Klanten meer gebruik laten maken van e-health toepassingen, zodat zij langer in staat zijn regie over hun eigen leven te voeren;
 • Beter (online) luisteren naar de klant, waar heeft onze klant nu eigenlijk precies behoefte aan?!;
 • ………..

Beïnvloeden van factoren Ga met de betrokkenen vanuit jouw organisatie – meestal een afvaarding vanuit de directie en het projectteam – analyseren welke factoren je moet beïnvloeden om succes te behalen bij je online doelstellingen. Wat heb je nodig om je doel te bereiken. Drie voorbeelden van factoren die je zou kunnen beïnvloeden zijn:

 • Het vergroten van het budget voor een goede online campagne;
 • Beschikken over één of meerdere e-health toepassingen;
 • Meer mensen om klanten te bevragen en data te analyseren.

Waar sta je nu en waar wil je straks online staan. Definieer tevens een duidelijke periode waarbinnen je de doelstellingen (zie de voorbeelden bij online doelstellingen) wilt behalen en wie je daarbij nodig hebt. Op sommige factoren zal je meer invloed uit kunnen oefenen dan op andere factoren. Accepteer dat je sommige zaken niet kunt veranderen (maar kijk wel tot hoever je kunt gaan).

The road ahead Nu je de basisprincipes van je online identiteit hebt neergezet kun je niet op je lauweren rusten. Je zal eraan moeten werken om je doelstellingen te behalen en je online missie tot een succes te maken. Een oud spreekwoord luidt: “rust roest”; waak daarvoor en blijf zelf in de lead!

Project Details

 • Client Digitale zorggids
 • Date 7 januari 2013
 • Tags In het nieuws
Launch Project
Back to Top