De adviseurs voor zorg en MKB

Mantelzorgportalen hebben de toekomst

Project Description

Het afgelopen jaar heeft het aanbod van mantelzorgportalen een grote vlucht genomen. Op dit moment zijn er meer dan 20 verschillende. Nou ja, het is een mix van mantelzorgportalen en toch stiekem cliënt(klant)portalen. De vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen deze beide is eigenlijk niet interessant. Interessanter is hoe de portalen van elkaar verschillen en hoe je nu een juiste keuze maakt uit al die portalen.

Er zijn twee categorieën portalen:
1.Portalen die vraag en aanbod bij elkaar brengen;
2.Portalen die communicatie met de zorgaanbieder tot stand brengen.

Op een enkele uitzondering na, kun je jezelf bij de meeste portalen zelf aanmelden en heb je direct toegang tot het portaal.

Vraag en aanbod
De eerste categorie is de eenvoudigste: mensen die hulp zoeken worden in contact gebracht met mensen die hulp kunnen bieden. De geboden hulp loopt uiteen van iemand naar het ziekenhuis brengen, tot aan het waken tijdens de nacht of simpelweg een computerprobleem verhelpen. Voorbeelden hiervan zijn Buuv en Wehelpen.

Communicatie
De tweede categorie portalen helpt de klant en zijn of haar familie om de communicatie met de zorgaanbieder of specialist te stroomlijnen. Met deze portalen kun je ook snel met de familie onderling informatie uitwisselen over diegene die zorg nodig heeft. De interactie tussen zorgaanbieder en de klant en familie zorgt ervoor, dat de zorg beter afgestemd wordt. Voorbeelden hiervan zijn Connectedcare, Caren en Het Familienet. In algemene zin faciliteren de genoemde portalen flexibele zorg, wat natuurlijk een groot pluspunt voor de cliënt kan zijn.

Keuzevrijheid?
Als klant of mantelzorger zou je te allen tijde vrij moeten zijn in het maken van een keuze tussen een portaal. Echter wanneer je ook de communicatie met de zorgaanbieder wilt benutten, dan zal je gebruik moeten maken van het portaal dan de zorgaanbieder hiervoor gebruikt. Deze gegevens zijn maar bij een beperkt aantal portalen zichtbaar. In hoeverre je dan nog keuzevrijheid hebt en of het dan wel puur een mantelzorg(cliënt)portaal is, dat is dan maar zeer de vraag.

Waar beweegt de markt zich naar toe?
De komende tijd zal er een verschuiving plaatsvinden om meer klantinformatie via de portalen te verzamelen en om dossierinformatie aan de klant beschikbaar te stellen. Wat gaat gebeuren, is dat het fysieke zorgdossier langzaam maar zeker onderdeel zal worden van een portaal. Of het verstandig is dat commerciële partijen deze pleister gaan plakken op het EPD is maar zeer de vraag. In de huidige transitie van de langdurige zorg – en ook om burgerparticipatie te bevorderen – zal het onontbeerlijk zijn om een landelijk platform te ontwikkelen dat de spil zal zijn tussen de informatie uit de afzonderlijke portalen.

Een overzicht van mantelzorgportalen is terug te vinden op Mantelzorgportaal.nl

Back to Top